Zorunlu Deprem Sigortası DASK Hesaplama

Zorunlu Deprem Sigortası DASK hesaplama deprem sigortası almak isteyen bireylerin fiyat belirlemesinde oldukça önemlidir.

2000 yılında faaliyete başlayan Türkiye Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) evlerin deprem sigortası satın alma zorunluluğunu getirmiştir. DASK’ın kapsadığı Zorunlu Deprem Sigortası yetkili sigorta acenteleri tarafından ele alınmakta ve depremlerin yol açtığı evlerde maddi hasarlara karşı garanti vermektedir. Zorunlu Deprem Sigortası satın aldığınızda, deprem sonucu binalara maddi hasarın karşılanmasını garanti ederken, birinci derece deprem bölgesinde bulunan bir ülke olan Türkiye’de de sosyal sorumluluk oluşturuyor.

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Konut ile ilgili sigorta Zorunlu Deprem Sigortası, deprem sebep olunabilecek hasara karşı koruma sağlar. Deprem sigortası kurum tarafından sunulan zorunlu doğal afet sigortası ve hizmetidir. Poliçe geliştirilerek kurum tarafından yetkilendirilen sigorta şirketleri ve acenteleri sağlanır.

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı

Türk Hüokayümeti tarafından sağlanan Zorunlu Deprem Sigortası, depremlerin neden olduğu konutlarda meydana gelen maddi hasarların ve doğrudan depremden kaynaklanan yangınlar, patlamalar, tsunami ve heyelanların tazminini sağlamak için uygulanan bir politikadır.

Zorunlu Deprem Sigortasında aşağıdaki binalar kapsanmaktadır:

Konut olarak inşa edilen ve özel mülkiyet altında tapu siciline tescil edilen binalar.
Gayrimenkul Mülkiyet Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler.
İşyeri, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bu konutlarda bağımsız bölümler
Devlet tarafından veya doğal afetler nedeniyle verilen krediyle yapılan konutlar
Zorunlu deprem sigortasının geçerliliği ve dönemin bitiminden önce sözleşmede yer alan süre, poliçenin yenilenmesi için 1 yıldır. Deprem sigortası, betonarme çerçeveli çelik, duvar ve ahşap gibi tuğla duvar yapıları ile çeliktir ve bu grupları dışlamak için güvence altına alınmıştır.

DASK, depremler sırasında binalarda oluşabilecek hasarlara karşı koruma sağlar.

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. Maddesi uyarınca zorunludur ve deprem risklerine karşı eviniz için koruma sağlar.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Deprem,
Depremden kaynaklanan yangın,
Depremden kaynaklanan patlamalar.
Deprem nedeniyle, sigorta altındaki binalarda (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayırmak için ortak duvarlar, çatılar ve zeminler, merdivenler, inişler, koridorlar, çatılar ve bacalar dahil) ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere heyelan sigorta sınırını belirler.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları

Afet sigortası kanunlarına göre, aşağıdaki binalarda Zorunlu Deprem Sigortası yapılabilir.

Taşınmaz mallar ve binalar üzerinde konut olarak inşa edilen özel mülkiyete sahip olun
Ticari amaçlarla kullanılan bağımsız bölümlerde ve binalarda yer alan Kat Mülkiyeti Kanunu
Devlet tarafından doğal afetler veya devletten kredi ile yapılan evler nedeniyle devlet tarafından yapılır.
Buna ek olarak, irtifak yukarıdaki koşulların oluşturulduğu bina, tapu ve tapu fowlüz teslim edilmemiş son arsa da kooperatif binaları evler, deprem sigortası yapılabilir.
Zorunlu Deprem Sigortası Maksimum Kapsama Sınırı

Her yıl DASK, bina maliyetlerindeki artworkışa bağlı olarak maksimum kapsama sınırını belirler. 1 Ocak 2011 tarihi itibarıyla DASK tarafından sunulan azami teminat, her türlü bina için 150 Bin TL olarak belirlenmiştir.

Maksimum teminat rakamı belirlenirken, mevcut bina envanterinin çoğunu oluşturan binaların yeniden inşa fiyatı (arsa maliyeti hariç) dikkate alınır.

Sigorta primi tutarı three faktöre bağlıdır:

Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,
Bina için kullanılan yapı şekli,
Konutun brüt alanı.

Yasal Olarak Zorunlu

Tüm konutlar için zorunlu olan Zorunlu Deprem Sigortası, binanızı depremden kaynaklanan maddi hasarlara karşı garanti eder.
Deprem ve buna bağlı afet hasarları için tazminat sağlar.
Sigorta, binanızda ve bahçe, ortak duvarlar, çatı ve baca gibi tamamlayıcı elemanlarda oluşabilecek hasarların inşaat maliyetini garanti eder.
Evinizin su, elektrik, doğal gaz abonelikleri için zorunludur.
Yeni bir ev satın alırken veya taşınırken yardımcı hizmetlere abone olabilmek için DASK sigorta yaptırma gereklidir.
Zorunlu Deprem Sigortası Teminatları

Bina Hasar Garantisi

Binanızda yer alan duvarlar, bahçe, zeminler, merdivenler ve çatılar da Zorunlu Deprem Sigortasının teminatı altındadır.

Deprem Hasar Garantisi

Garanti, depremlerden kaynaklanan maddi hasarın yanı sıra yangın, patlama, tsunami ve deprem nedeniyle oluşan toprak kaymasından kaynaklanan maddi hasarları da kapsamaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası hangi binalar için yaptırılıyor?

Belediye sınırları içinde tapu siciline kayıtlı tüm konutlar için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmaktadır. Konut birimi olarak inşa edilen binaların içinde yer alan iş yerleri, mağazalar, ofisler vb. İçin de çıkarılabilir.

Zorunlu Deprem Sigortası ev eşyaları, yangın ve diğer riskler için garanti veriyor mu?

Zorunlu Deprem Sigortası, sadece depremler ve depremlerin neden olduğu yangın, patlama, heyelan ve tsunami sonucu bina hasarları için garanti vermektedir. Sigorta şirketlerinden ev eşyaları için isteğe bağlı Konut Sigortası teminatı alabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası Yoksa Ne Olur?

Yeni Afet Sigortası Kanunu’na göre, Zorunlu Deprem Sigortası yoksa tapu işlemlerini ve kamu hizmeti aboneliklerini tamamlayamazsınız.

Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmamanın Cezası Nedir?

Zorunlu deprem sigortası, mülk sahipleri arıza halinde herhangi bir cezai işlem uygulanmamasına rağmen, konut alım ve satımı yapılamamakta, deprem sigortası, su, elektrik ve abonelik işlemleri gibi doğalgaz altyapı tesisleri kullanılamamaktadır. Deprem sigortası yaptırmak için aboneliğin yapılması zorunludur.

DASK Sigortası Fiyatları 2020

Metrekare / Yapı Düzeni

Bina İnşa Yılı

İstanbul

Diğer İller

100 m² / Betonarme

1975 Yılı ve Öncesi

177 TL

170 TL

100 m² / Betonarme

1976-1996 Yılları Arası

196 TL

169 TL

100 m² / Betonarme

1997-1996 Yılları Arası

199 TL

158 TL

100 m² / Betonarme

2000-2006 Yılları Arası

201 TL

125 TL

100 m² / Betonarme

2007 Yılı ve Sonrası

178 TL

141 TL

Ortalama

189 TL

125 TL

Yukarıda tabloda yer alan Zorunlu Deprem Sigortası fiyatları 2020 yılı son 1 ayın prim tekliflerinin ortalamasını göstermektedir.

DASK Prim Fiyat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası prim hesaplaması, Türkiye’de bulunan 7 bölgeye ve 2 farklı yapı tarzına göre yılda 14 fiyat tarifesi ile yapılır.

Zorunlu Deprem Sigortası primi, teminat tutarı ile tarife fiyatının çarpılmasıyla hesaplanır. Teminat tutarını hesaplarken ise “yapıya göre metrekare birim maliyeti*daire brüt metrekaresi” shapeülünden yararlanılır.

DASK Poliçe Yenileme İndirimleri

Zorunlu Deprem Sigortası poliçe yenilemede, her yenileme işlemi için %10 indirim hakkı tanınır. İndirim hakkından yararlanabilmeniz için poliçenizin son gününe 60 gün kala ve bitiminden sonra 30 güne kadar geçen zaman diliminde DASK yenileme gereklidir.

Dask İçin Nereye Başvurulur?

DASK yani Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi yaptırmak kolay bir işlemdir. Evinizi güvence altında tutabileceğiniz DASK sigortası için length en yakın banka şubesine veya karar verdiğiniz sigorta şirketine talep edilen belgeler ile gitmeniz yeterli olacaktır. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak isteyen bireylerin konut ve kimlik bilgilerini beyan etmesi gerekiyor.

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) internet sitesinde https://www.Dask.Gov.Tr/ DASK için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

DASK yaptırmanız için gerekli belgeler şunlardır;

Sigortalı

Advert
Adres
İletişim Numarası (Cep)
T.C. Kimlik Numarası
Tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarası
Sigortalanacak Bina

Adres
Tapu Bilgileri
Yapım Yılı
Yapı Tarzı
Toplam Kaç Katlı Olduğu
Hasar Bilgisi
Daire

Net Yüzölçümü (m2)
Kullanma Şekli