Kullanıcı Sözleşmesi

TARAFLAR

Cennet mah. Tunç sokak A blok No:2 İç Kapı No: 4 Küçükçekmece/İstanbul adresinde yerleştik

Rasel Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD. ŞTİ. (Rasel Sigorta) ile www.raselsigorta.com.tr sitesini ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep edenler arasında akdedilmiştir. Bu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder.

Rasel Sigorta ve “KULLANICI” birlikte Taraflar, ayrı ayrı ise Taraf olarak anılacaktır. 

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

raselsigorta.com.tr, sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta hizmeti için hizmet veren web sitesidir.

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın https://www.raselsigorta.com.tr web sitesinde yer alan sözleşme öncesi bilgilendirme metnini okuyup anladıktan sonra, ilgili mecrada belirtilen adımları takip ederek https://www.raselsigorta.com.tr web sitesine giriş yapmasıyla, Üye’nin, https://www.raselsigorta.com.tr web sitesinde aşağıdaki sayfalardaki ve Üye Ol adımındaki işlemlerin devam etmesini sağlayan butona tıklaması ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Kullanıcı/Üye https://www.raselsigorta.com.tr’i sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere yetkili sigorta aracısı olarak yetkilendirmiş olacaktır. İşbu Sözleşme https://www.raselsigorta.com.tr’nin vereceği sigorta aracılık hizmetine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir.

2. SUNULAN HİZMETLERDE DEĞİŞİKLİK

Bu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Rasel Sigorta, Son Kullanıcı’nın yazılı onayını almadan https://www.raselsigorta.com.tr içerisindeki hizmetlerin herhangi birini değiştirebilir veya tümden kaldırabilir.

3. CAYMA HAKKI

Kullanıcı, aracılık hizmeti verilmesine ilişkin işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul ettiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim bu süre içinde yazılı olarak gönderilmesi suretiyle yapılabileceği gibi Müşteri’nin cayma kararını bildiren açık bir beyanının süresi içinde https://www.raselsigorta.com.tr’e iletilmesi suretiyle de kullanılabilir. Kullanıcı, cayma hakkı süresi sona ermeden önce Kullanıcının onayı ile aracılık hizmetinin ifasına başlanmışsa ve/veya hizmet elektronik ortamda anında ifa edilmişse bu hakkını kullanamaz.
Aracılık yaptığımız sigorta sözleşmelerinden doğan cayma hakkı ilgili sigorta sözleşmesi kapsamında Kullanıcı ile ilgili sigorta şirketi arasında bir konu olup, https://www.raselsigorta.com.tr ve Rasel Sigorta sigorta sözleşmesinden cayma talebinin muhatabı değildir.

4.SORUMLULUKLAR

Rasel Sigorta işbu sözleşme kapsamında sunduğu hizmetler nedeni ile Kullanıcının uğradığı ya da uğrayabileceği kar kaybı dahil tüm doğrudan/dolayı zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET

www.raselsigorta.com.tr Rasel Sigorta’nın olup, buna ilişkin her türlü marka ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında Rasel Sigorta’ya aittir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Rasel Sigorta, kişisel verilerin korunması amacıyla çıkarılan/çıkarılacak yasal düzenlemelere uygun davranacağını kabul eder.

İşbu Sözleşme kapsamında, Rasel Sigorta 6698 sayılı Kanun kapsamında Kullanıcı’ya ait kişisel veri niteliğindeki bilgileri nasıl ve ne şekilde işleyebileceğini www.raselsigorta.com.tr/Kişisel-Verilerin-Korunması sayfası altında bildirmektedir.

7. MÜCBİR SEBEP

Taraflar, mücbir nedenlerden dolayı bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı sorumlu tutulamayacaktır. Mücbir Sebepler; teknik aksaklıklar (network sorunları, ülkede internet erişiminin kesilmesi, server hatalar vb.), yasal mevzuat değişiklikleri ve kazalar da dahil olmak üzere Taraflarca öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan olaylar olup, söz konusu mücbir sebeplerden dolayı Kullanıcı Rasel Sigorta’ya herhangi bir kusur veya sorumluluk atfedilemeyecektir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na göre düzenlenmiştir. İşbu sözleşme kapsamında doğabilecek ihtilaflar Türk Hukuk kaidelerine göre çözümlenecektir.

İşbu Sözleşme kapsamında doğabilecek ihtilaflarda her yıl ilan edilen değere kadar Kullanıcının yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.