Trafik Sigortası İptali ve İadesi Nasıl Gerçekleşir

  • Anasayfa
  • Genel
  • Trafik Sigortası İptali ve İadesi Nasıl Gerçekleşir

Trafik sigortası günümüzde yaptırılması gereken zorunlu sigorta türlerindendir. Sigortanın yaptırılmadığı durumlarda ise sürücüler bazı cezai yaptırımlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Ancak bazı durumlarda bu sigorta türünün feshi gerekebilir. Trafik sigortası zorunlu olarak yaptırılması gereken bir sigorta türü olduğundan belli koşullar çerçevesinde iptal edilir. Bunun tam tersi mümkün değildir.

Trafik sigortası iptali, sigorta şirketleri ve sürücüler arasında yapılır. Amacı güven ilişkisini sağlamlaştırmaktır. Yani geçerli sebepler sunulduğu zaman sigorta şirketleri de bu sigorta türünü iptal etmektedir. Peki trafik sigortası iptali ve iadesi nasıl gerçekleşir? Bu konuyu sizler için ele aldık.

Trafik Sigortası Yaptırılmazsa Ne Olur?

Yaptırılması zorunlu olan trafik sigortasını yaptırmayan bireyler cezai işlem ile karşı karşıya kalır. Cezai işlemler poliçenin yaptırılmaması ve yenilenmemesi durumlarında ortaya çıkar. Her yıl yenilenmesi gereken bu sigorta türünün yaptırılmaması durumunda araç sürücüleri aşağıdaki durumlar ile karşılos angelesşır:

Bu sigorta türüne sahip olmayan ya da güncellemeyen araçlar trafikten guys edilir.
Bazı koşullarda maddi yaptırımlar uygulanır. Yaptırımlar, sigortanın yaptırılmadığı günler esas alınarak hesaplanır. Ayrıca yaptırımlar bu günlere bağlı olarak doğru orantılı bir şekilde artış gösterir.
Bireyin sahip olduğu araç çekilir. İşlemler tamamlanana kadar araç anlaşmalı bir otoparkta bulunur. Bu süreçte araç sahibi, aracını alamaz.

Trafik Sigortası İptal Edilir mi?

Günümüzde trafik sigortası devlet tarafından araç sürücülerinin yaptırması zorunda olduğu bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü okısa süreli sigorta şartlarını taşıdığı durumlar haricinde yıllıokay olarak yapılır. Poliçenin genel şartlarına göre oluşan trafik sigortası, bireylerin isteğine göre iptal edilemez. Trafik sigortası poliçenin iptali için bazı koşullar gerekir.

Trafik Sigortası İptali ve İadesi Hakkında
Yeni bir araç sahibi olan tüm bireyler trafik sigortasını yaptırmakla zorunludur. Sigorta yaptırılmadığı zaman bireyler gecikme faizi ile karşı karşıya kalır. Yaptırmayı geciktirdiklerinde ise her yıl için %five daha fazla bir maliyetten sorumlu olurlar.

Her yıl yenilenmesi gereken trafik sigortası bir yıllık için yapılır. Ancak bu yıl içerisinde bazı koşulların yaşanması durumunda iptali gerçekleşebilir. Sigorta kapsamı ve teminatları gibi iptalini gerektiren durumlar da trafik sigortasının genel şartlarında yer alır.

Trafik Sigortasının İptal Edilme Durumları
Tüm sigorta çeşitlerinde olduğu gibi trafik sigortasında da iyi niyet esas alınarak iptal durumu gerçekleşir. Bundan dolayı hem sigorta şirketleri hem de bireylerin bir takım sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar yerine getirilmediği zaman sigortanın feshi durumu ortaya çıkar.

Bireylerin üzerine düşen sorumlulukların başında poliçenin düzenlenmesi için girdikleri bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gelir. Eğer sigorta şirketi bireyin bilgilerini eksik ya da yanlış girdiğini fark ederse sigorta iptal edilir.

Trafik sigortası iptalini gerektiren diğer durumlardan biri ise sigorta sürecinde yapılan değişikliklerdir. Bu değişiklikler hem sigortalı bireyden hem de şirketten kaynaklanabilir. Önemli husus bu noktada iki tarafın birbirlerine haber vermesidir.

Bir diğer durum ise aracın elden çıkması ya da değişimidir. Her iki durumda da ruhsat sahibi değişir. Bilindiği üzere trafik sigortası ruhsat sahibi adına yapılır. Bu nedenle yeni bir poliçenin düzenlenmesi gerekir. Aracın yeni sahibi on gün içerisinde kendi advertına trafik sigortasına sahip olmak için talepte bulunmalıdır.

Trafik Sigortası Geri Ödemeleri
Trafik sigortası iptalinde merak edilen konulardan biri de geri ödeme yapılıp yapılmayacağıdır. Sigortanın iptalinde yılın geri kalan günleri hesaplanarak paranız iade edilir. Ödemeyi kredi kartı ile yaptıysanız geri ödemeniz yine kartınıza yapılır. Bu işlem, ödeme yöntemine bağlı olarak değişir.

Trafik Sigortası Geri Ödeme Şartları Nelerdir?

Trafik sigortası geri ödeme şartları aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

Sigortalı bireyin vefat etmesi
Aracın perte çıkması ve trafikten çekilmesi
Aracın satılması
Bayiden satın alınmış aracın, bayiye geri iadesi durumu
Araç için geçerli olan mükerrer poliçe
Bu durumların yaşanması halinde sigortalı bireyler, trafik sigortasının iptalini ve maliyetini talep edebilirler.

Trafik Sigortası Geri Ödeme Hesaplama Yöntemi
Trafik sigortası iptali sigorta şirketiniz tarafından yapılır. Length ödenecek miktarın hesaplanması ise bir yıllıok poliçede kullanılan poliçe sayısı düşülerek gerçekleşir. Ardından kalan günler toplam bedelinden prim iadesine dönüşerek geri ödenecek tutar belirlenir. Bu şartları sağlamanız halinde prim ödemeniz boşa gitmez ve kullanmadığınız günlerin ücreti size iade edilir.

Trafik Sigortası Para İadesi

Trafik sigortasının iptal edilmesi halinde para iadesi üç ila beş gün arasında gerçekleşir. İade işlemi yukarıda da söylediğimiz gibi ödeme yöntemine bağlı olarak değişir. Kredi kartı ödemelerinde iade yine kredi kartınıza yansır. Elden ödediğiniz poliçe tutarınız ise yine sigorta şirketiniz tarafından size yapılır. Ayrıca kredi kartı ödemelerinin iadesi her ay taksit tutarı kadar length geri ödenir.

Trafik Sigortası İptal Ödemesinde Kesinti Olur mu?

Hazine Müsteşarlığı, 22 Haziran 2018’de yürürlüğe koyduğu “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince trafik sigortasını iptal eden bireyden alınan kesinti ücretini 13 TL’den 25 TL’ye çıkararak güncelledi. Sigorta şirketleri bu tutarın 20 TL’sini komisyon olarak öderken kalan 5 TL’yi kendisine alıyor.

Eğer trafik sigortanızı Rasel Sigorta’dan yaptırdıysanız, yenileme zamanı geldiğinde sizi sms ve e-posta yolu ile bilgilendirmekle kalmıyoruz, aynı zamanda en doğru karara ulaşabilmeniz için karşılaştıracağınız tüm teklifleri kapsamlı olarak sizinle paylaşıyoruz. Böylece trafik sigortanızın yenilenme zamanına dair tüm kaygılarınız yok olurken araştırma yapmanıza gerek duymadan en uygun teklifler ile sigortanızı kolayca yenileyebiliyoruz.

Lider sigorta acentesi Rasel Sigorta üzerinden sadece birkaç advertımda trafik sigortası sorgulaması yaparak trafik sigortası teklifine kolayca ulaşabilirsiniz.