Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları

Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortası fiyatları ile özel hastanelerde SGK kapsamını tamamlamak için teminat almak ister misiniz?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sigortalının özel ve genel koşullar altında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli özel tıbbi kurumlardan tıbbi hizmetler için ödeyebileceği ek ücretleri kapsayan bir politikadır. SGK tarafından sözleşmeli olan kurumların da bu ürün için belli sigorta şirketleri ile bir sözleşmesi olmalıdır.

Bu politikayı satın alarak, SGK ile sözleşmesi olan ve özel hastanelerde ek ücret ödemeden tedavi gören geniş kurum ağından yararlanabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından Kimler Faydalanır?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Türk vatandaşları tarafından SGK’nın kapsadığı zero-fifty nine yaş aralığından satın alınabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını Nasıl Kullanacağım?

Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortasından yararlanmak için aşağıdaki koşulların tümü yerine getirilmelidir:

Sigortalı, SGK ile yapılan sözleşmeyle bir hastanede tedavi istemektedir.
SGK sözleşmesi kapsamında hastane ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sözleşmesi imzalanması gerekir.
Sigortalı hastanın hastanede işlemlerini yürüten hekimin SGK ile sözleşmesi olmalıdır.
Tedavinin aranması koşulu poliçeden önce olmamalı ve Tamamlayıcı Sağlıok Sigortasının özel ve genel koşullarına uygun olmalıdır.
Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortası iki temel kapsam öğesi sunar:

Yatarak Tedavi Kapsamı

Yatan tedaviler aşağıdaki kapsamı içerir, özel ve genel koşullar altında sınırsız % a hundred oranında kapsanır.

Cerrahi ve iç hastalıklar için yatarak tedavi
Yoğun bakım
Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
Koroner anjiyografi
Küçüok cerrahi masraflar
Standart özel oda, bir kişilik, yemekler ve bir görevli
Ayakta Tedavi Kapsamı

Aşağıdaki kapsam, özel ve genel koşullar altında yılda eight vaka ile sınırlıdır ve % a hundred oranında uygulanır.

Tıbbi Muayene
Laboratuar Hizmetleri
Görüntüleme ve Teşhis Yöntemleri
İleri Tanı Yöntemleri
Fiziksel Arıtma Maliyetleri
Tıbbi muayene ile başlayıp tek bir tanı ve tedavi sürecinde yapılan işlemler tek bir vaka olarak değerlendirilir.

SGK kurallarına uygun olarak, 2-3-four-five numaralı kapsama elemanları tek başına kullanılamaz ve tıbbi muayene ile birlikte kullanılmalıdır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, eş ödeme sigortasını temsil eder, yani zorunlu sağlıokay sigortası kapsamındaki bir sağlık hizmetinin fiyat farkını ve hizmetin tam fiyatını garanti eder.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamı ile aşağıdaki ortak ödemeler yapılır:

Hastanelerde veya sağlıok merkezlerinde konaklama ve yemek dahil tüm sağlıok faaliyetleri alanındaki sağlık hizmetleri,
Tıbbi reçete ile ilgili pozitif ve ara listelerden (bu tür ürünler için kabul edilen değere kadar) tüm farmasötikler,
Acil olmayan ambulans nakliyesi,
Tıbbi aksesuarlar,
Ortopedik, ortez, işitme, oftalmik, ortodontik ve diğer teknik backyardımcıların yanı sıra diş protezleri.
Eş ödemeler, örneğin en zorlu cerrahi müdahaleler için % 5’ten, çoğu hastane hizmeti için % five ile % 25’e, ara listeden tıbbi ürünler için % 90’a eşit olabilir. Vatandaşlar ortak ödemeleri kendileri ödeyebilir veya bunlardan kaçınmak için tamamlayıcı kapsam programına abone olabilirler.

Tamamlayıcı Sağlıok Sigortası Anlaşmalı Hastaneler

Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortası anlaşmalı hastaneler sayısı hızla artworkıyor. Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortası ile özel hastanelere fark ödememe hizmeti gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Geçmiş beş yılda satın alma kararları, daha çadequate bir hastalıkla karşı karşıya kalındığında (geçmişten gelen hastalıok) sigortacıları aramak yönündeydi. Son dönemde ise tamamlayıcı sigortadan yararlananların sayısının artması, anlaşmalı özel Hastanelerindeki hasta yoğunluğunu etkiliyor ve sağlık hizmetlerinde bir sigortaya ihtiyaç algısı oluşuyor. Hastanelerde yeni yatak kapasitesine olan ihtiyacın artması yeni özel hastane yatırımlarını teşvik edecektir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Özel Hastanelerde SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) farkı ödemeden muayene, tahlil ve tetkikleriniz, ayakta ya da yatarak tedavi masraflarınızı fark ödemeden kullanabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlıok Sigortası Doğum

Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortası almak isterken sigortanın sunduğu teminatlar içinde doğum teminatı yer almamaktadır. Ancak bireyin talep etmesi durumunda poliçeye ek olarak doğum teminatı eklenebilir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası doğum teminatı ek prim ödenerek alınabilirken, genel sigorta şirketleri tarafından aranan tek şartwork hamile olunmamasıdır.

Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortası Hangi Ödemeleri Kapsar?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK tarafınca bir kısmının karşılandığı tedavi masraflarının artan okayısmında, sağlıokay sigortası genel koşulları ve poliçede yer alan özel şartlar ile birlikte teminat kapsamına alır.

SGK kapsamında olmayan sağlık hizmetleri giderleri
Fark ücreti
Hastaneden talep edilecek ücretler
Sağlık uygulaması tebliğinde kalan ücretler
Sağlık hizmet kuruluşu ile sigorta şirketi arasında yapılacak olan anlaşma
Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortası Hakkında Bilmeniz Gereken five Şey

Hastaneye Yatış

Herhangi bir hastane ziyareti endişe verici bir zaman olabilir. Saf konforun yanı sıra, Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortası, konaklamanızla ilgili en önemli sorulardan bazılarını rahatlatmanıza backyardımcı olur: Cerrahım kim olacak? Benimle kim ilgilenecek? Ne zaman ve nerede ameliyat edeceğim?

Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortası olmadan, bu soruları cevaplamak zordur. Ücretsiz sigorta hastaneye yatış çözümleri length en iyi doktorlara, en iyi hastanelere ve desteğe erişmenizi sağlayacaktır.

Alternatif Tedaviler

Alternatif tedaviler popülerlik ve etkinliklerde artworkış göstermektedir. Alternatif tedaviler yapmaya karar verirseniz, kapsanabilecek bazı örnekler şunlardır: osteopati, homeopati, kinesiyoloji vb.

Mevcut İl. A.çların % a hundred’üne Erişim

Ne yazıok ki, SGK tarafından kapsanmayan birçok ilaç vardır. Bununla birlikte, Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortası bu tedavilerin maliyetinin % one hundred’ünü karşılayacaktır. Uzun süreli veya nadir tedaviler gerektiren ciddi bir tanı verildiğinde, Tamamlayıcı Sağlıok Sigortası size huzur verir.

Ambulans Taşıma ve Kurtarma

Ambulansla ulaşım çadequate pahalıdır. Tamamlayıcı bir sigorta ile tüm masraflar sigorta tarafından karşılanır.

Uluslararası Kapsam

Tamamlayıcı Sigorta Planları, sınırsız masrafla 100/100’e kadar yurtdışında tıbbi bakım, hastaneye yatış, araştırma ve ülkeye geri dönüşü de üstlenir.

Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortası Avantajları

Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortası ayakta tedavi masraflarının tamamını karşılar.
Tamamlayıcı Sağlıok Sigortası, Özel sağlık sigortası olmayan bireyler için avantajlı bir sigorta türü olup, kaliteli bir hizmet almalarını sağlar.
Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortasında işveren bireyler gelir vergisi indiriminden yararlanabilir.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları 2020

Teminat Türü

Yatarak Tedavi Kapsamı

Ayakta Tedavi (Yıl bazında)

Fiyat

Yatarak

Limit Yok

Yok

675 TL

Yatarak ve Ayakta

Restriction Yok

10 Adet Muayene

1.669 TL

Yatarak, Ayakta ve Doğum

Restrict Yok

10 Adet Muayene

3.725 TL

Yukarıda tabloda görülen Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortası fiyatları 2020 yılı için son 1 ayda alınan prim tekliflerinin ortalamasını göstermektedir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için alacağınız teklifler, yaşınıza ve sağlıokay durumunuza göre değişkenlik gösterebilir.