Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ayakta Tedavi Neleri Kapsar?

  • Anasayfa
  • Genel
  • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ayakta Tedavi Neleri Kapsar?

Tamamlayıcı Sağlıok Sigortası eş ödeme sigortasını temsil eder, yani zorunlu sağlıokay sigortası kapsamındaki bir sağlıokay hizmetinin fiyat farkını ve hizmetin tam fiyatını garanti eder.

Bu sigorta diş bakımı, reçeteli ve alternatif ilaçlar, hastaneye yatış ve çok daha fazlasını kapsıyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı özel hastanelerde ve sağlık kurumlarında sağlıok hizmetleri karşılığında ödeyeceğiniz ücret farklılıklarını kapsayan bir sağlıok sigortası planıdır.

Tamamlayıcı Sağlıok Sigortası Planı Nedir?

Bir tamamlayıcı sağlıok sigortası planı bir sağlıokay planıdır. Tamamlayıcı sağlıokay planları ek tıbbi teminatlar sağlayabilir veya temel sağlıokay sigortası planı kapsamında olmayan, ortak sigorta, ortak ödemeler ve indirimler gibi masrafların ödenmesine katkıda bulunmak için de satın alınabilir. Her şey, aradığınız tamamlayıcı sağlıok sigortası planının türüne bağlıdır.

Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortası Planı Türlerine Birkaç Örnek:

Yetişkinler için diş sigortası
Kritik Hastalık Sigortası
Vizyon Sigorta Planları
Engelli sigortası
Sağlıok sigortası ağınızın dışında olduğunuzda Sağlık hizmetleri için ek Seyahat Sigortası
Uzun süreli bakım sigortası
Kısa vadeli sağlıok sigortası kapsamı

Tamamlayıcı Sağlıok Sigortası Planı Nasıl Çalışır?

Tamamlayıcı sağlıok sigortası sigortalıya ödenir. Ödeme miktarı ve nasıl ödeneceği tamamlayıcı sağlık sigortası planına veya politikasına bağlıdır.

Yukarıda listelediğimiz plan türlerinin çoğu bize tanıdıokay olsa da, diş sigortası fikri gibi, bazı popüler tamamlayıcı sağlıok sigortası poliçeleri de aşağıdaki gibi hastalığa özgü sigorta olabilir:

Kanser için
Kazara ölüm ve parçalama sigortası
Kaza sağlıokay sigortası ve hastane tazminat sigortası

Kimler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Planı Almalıdır?

Sağlıok sigortanız var ama tamamlayıcı sağlıok sigortası planlarına mı ihtiyacınız var? Bu, chance faktörlerinize ve ne kadar sigorta istediğinize veya ne için sigortalanmak istediğinize bağlıdır.

Ek planlar isteğe bağlıdır. Bir planın sağladığı faydaların ödeyeceğiniz primlerdeki maliyete değip değmeyeceğine karar vermek tamamen length bağlıdır.

Örneğin, uzun süreli bakımın maliyetlerini karşılayamayacağınızı veya kanser teşhisi konulduysa gelir kaybını karşılayamayacağınızı biliyorsanız, uzun süreli bakım veya kritik hastalıokay sigortası düşünmeniz için iyi bir yatırım olabilir.

İyi Bir Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçesi Bulma

Tamamlayıcı sağlık sigortasına yatırım yapmadan önce, farklı sağlıok sigortası planlarındaki teminatları anladığınızdan emin olun. Eğer bir eşiniz varsa, varolan planlarınızdaki faydaların koordinasyonu ile ilgili olasılıkları keşfederek orada bulunduğunuz kapsamı kontrol edin.

Çünkü kapsamı çoğaltmak veya ihtiyacınız olandan daha fazla sigorta için ödeme yapmak istemezsiniz.

Sağlık sigortası poliçelerinin hepsi farklı olduğundan, neleri kapsadıkları ve ne kadar ödeyecekleri de farklıdır. Size iyi bir fiyat için maksimum fayda sağlayan iyi bir sağlık sigortası poliçeniz olduğundan emin olun.

Tamamlayıcı sağlıok sigortası, sağlıokay sigortanızın ödemediği veya diğer masraflar için ödeme yapmanıza yardımcı olmak için devreye girer. Kritik hastalıok veya sakatlık gibi ek sağlık planları, bir şey olursa ödeyemediğiniz ve faturalarınızı ödemek için gelir elde edemediğiniz masraflar için sizi koruyabilir.

Tamamlayıcı sağlıokay sigortası planları, özel durumlar için ihtiyacınız olan kapsamı elde etmek için size daha fazla seçenek sunar. Bazı ek sağlıokay planları kritik hastalıkları kapsar veya normalde temel sağlıok planınız tarafından karşılanmayacak maliyetlere backyardımcı olabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tamamlayıcı sağlıokay sigortası planına ihtiyacınız olup olmadığına karar verirken göz önünde bulundurmanız gereken bazı noktalar şunlardır:

Sağlıokay danger faktörleriniz
Tasarruflarınız
Sigorta ödeme imkanınız
Ek sağlıok sigortası satın alma kararınızda tasarruflarınız önemli bir rol oynamalıdır. Birkaç hafta veya daha uzun süre hastanedeyseniz, sigortanızın karşılamayacağı diğer masrafları karşılayacak kadar var mı? Politika satın almaya karar verirken, bunu karşılayıp karşılayamayacağınızı dikkate almanız gerekir.

Tamamlayıcı Sağlıokay Planı Nereden Alınır?

Tamamlayıcı sağlık planları özel sigorta şirketleri tarafından satılabilir.

İşyerinde sağlık planınızda tamamlayıcı sağlıokay planı faydaları da dahil olmak üzere herhangi bir genişletilmiş fayda olup olmadığını öğrenmek için işvereninize danışın. Örneğin, işverenler genişletilmiş görme, diş veya kısa süreli sakatlık faydaları içerebilir. Sigortanız bunu sunmuyorsa, eşiniz veya evinizdeki eşiniz tarafından sağlanan sigortayı da kontrol edin, bu ek teminatlar mevcutsa sigortalarıyla birlikte gitmek mantıklı olabilir. Çalışan tutma stratejisinin bir parçası olarak ek faydalar sunan işverenler için daha yaygın hale gelmektedir, bu yüzden sormaya değer bir konudur.

En iyi özel sağlıok sigortası planlarını ararken özel sigorta şirketiyle iletişime geçebilir veya özel sigorta şirketlerini aramak için bir sağlıokay sigortası aracısına başvurabilirsiniz.

Hangi Masraflar Tamamlayıcı Sağlıok Sigortası Kapsamındadır?

Doktor tarafından tedavi ücretleri
Hastanede iken birinci sınıf tıbbi tedaviye ve özel bir hastane odasına geçişin maliyeti
Terapötik backyardımcılar: pansumanlar, ortopedik backyardımcılar, işitme cihazları, alçı kalıpları vb.
Psikoterapi (ön onaya tabi), Fizyoterapi, Osteopati
Yurtdışına seyahat ederken sağlık sigortası
Diş bakımı, ortodontik tedavi ve protezler
Kontakt lensler ve gözlüok camları
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Faydaları

Ayakta tedavi, ilaç ve tedavi yardımcılarının maliyetinin % 100’üne kadar kapsamı
Hastane giderlerinin % one hundred garantili
Çocuklar için backyardım
Tıbbi yardım
Sınırsız yatarak tedavi
Tamamlayıcı Sağlıok Sigortası Teminatları

Cerrahlıokay
Yatarak tedavi sırasında ameliyat gerektiğinde ameliyathane giderleri, anestezi cihazları ve doktor ücretlerini karşılamaktadır.

Ameliyat sonrası fizyoterapi:
Cerrahi veya yoğun bakım sonrası fizyoterapi masraflarını karşılar.

Oda, yemek ve refakatçiler:
Hastaneye yatmanın her günü için oda ve yemek için ve ayrıca odada bir tane olması gerektiğinde refakatçiyle ilgili masraflar için teminat sunar.

Yoğun bakım:
Yoğun bakım ünitesinde tedavi masraflarını karşılar.

Anjiyografi, anjiyoplasti:
Hastaneye yatış sırasında yapılan koroner anjiyografi gibi tedavi masraflarını karşılamaktadır.

Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz:
Kritik hastalıkların tedavisi sırasında kemoterapi ve / veya radyoterapi ve diyaliz masraflarını (hastane, ilaç ve doktor ücretleri) karşılamaktadır.

Yurtiçi acil yardım ve danışmanlık (ambulans dahil):
Ani hayatı tehdit eden durumlar için sizi korur. Yerinde müdahale ve hastane transferi gibi Acil yardım Hizmetleri* için kapsam sunar.

* Hizmete, Türkiye sınırları dahilindeki sigorta kartında belirtildiği şekilde Acil backyardım Hattı aranarak hizmet verilebilir.

Take a look at-up:
Sözleşmeli sağlıok kurumlarında yapılan bazı muayeneler için sağlıok masraflarını tam olarak karşılamaktadır.

Doktor muayenesi:
Hastanede, klinikte, özel klinikte veya acil durumlarda evde bir kaza ve / veya hastalık nedeniyle teşhis ve tedavi için yapılan doktor muayenesi için kapsam sunar.

Laboratuvar:
Kan ve idrar testleri, laboratuvar muayeneleri, X-ışını (mamografi ve tıbbi görüntüleme dahil) ultrasonografi, EKG, EEG, EMG dahil olmak üzere tüm teşhis prosedürleriyle ilgili sağlıokay masrafları için doktorun bir hastalığı teşhis etmesini gerektirir.

Radyoloji:
Hastane tedavisinden kaynaklanan radyoloji masraflarını karşılamaktadır.

Modern tanı:
Laboratuvar testleri, radyolojik muayeneler, CT, MRI, endoskopi ve invaziv muayeneler, anjiyografiler ve uyku çalışmaları gibi hekim tarafından talep edilen teşhis muayeneleri ile ilgili masraflar için yıllık limitler dahilindedir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon:
Ameliyat veya yoğun bakımdan sonra yapılması gerekenler dışında fizyoterapi masrafları için bir politika yılı içinde 15 seansa kadar kapsama alanı sunar.

Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortası Planları

Yatarak Tedavi Kapsamı

Hastaneye yatma ve / veya yatarak tedavi
Yoğun bakım
Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
Koroner anjiyografi
Küçüokay prosedür giderleri
Standart özel tek kişilik oda, yemek ve bir refakatçi masrafları
Ambulans hizmetleri
Check-up hizmeti (yılda bir kez)
Ayakta Tedavi Kapsamı

Doktor Muayenesi
Laboratuvar Hizmetleri
Görüntüleme ve Teşhis Prosedürleri
Present day Teşhis Prosedürleri
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Ambulans Hizmetleri
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ayakta Tedavi Neleri Kapsar?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası eş ödeme sigortasını temsil eder, yani zorunlu sağlıokay sigortası kapsamındaki bir sağlık hizmetinin fiyat farkını ve hizmetin tam fiyatını garanti eder.

Bu sigorta diş bakımı, reçeteli ve alternatif ilaçlar, hastaneye yatış ve çok daha fazlasını kapsıyor.

Tamamlayıcı Sağlıok Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı özel hastanelerde ve sağlıok kurumlarında sağlıokay hizmetleri karşılığında ödeyeceğiniz ücret farklılıklarını kapsayan bir sağlıokay sigortası planıdır.

Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortası Planı Nedir?

Bir tamamlayıcı sağlık sigortası planı bir sağlık planıdır. Tamamlayıcı sağlıokay planları ek tıbbi teminatlar sağlayabilir veya temel sağlıok sigortası planı kapsamında olmayan, ortak sigorta, ortak ödemeler ve indirimler gibi masrafların ödenmesine katkıda bulunmak için de satın alınabilir. Her şey, aradığınız tamamlayıcı sağlıok sigortası planının türüne bağlıdır.

Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortası Planı Türlerine Birkaç Örnek:

Yetişkinler için diş sigortası
Kritik Hastalıokay Sigortası
Vizyon Sigorta Planları
Engelli sigortası
Sağlıok sigortası ağınızın dışında olduğunuzda Sağlıokay hizmetleri için ek Seyahat Sigortası
Uzun süreli bakım sigortası
Okısa vadeli sağlık sigortası kapsamı
Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortası Planı Nasıl Çalışır?

Tamamlayıcı sağlıok sigortası sigortalıya ödenir. Ödeme miktarı ve nasıl ödeneceği tamamlayıcı sağlık sigortası planına veya politikasına bağlıdır.

Yukarıda listelediğimiz plan türlerinin çoğu bize tanıdık olsa da, diş sigortası fikri gibi, bazı popüler tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri de aşağıdaki gibi hastalığa özgü sigorta olabilir:

Kanser için
Kazara ölüm ve parçalama sigortası
Kaza sağlıok sigortası ve hastane tazminat sigortası
Kimler Tamamlayıcı Sağlıok Sigortası Planı Almalıdır?

Sağlık sigortanız var ama tamamlayıcı sağlıokay sigortası planlarına mı ihtiyacınız var? Bu, threat faktörlerinize ve ne kadar sigorta istediğinize veya ne için sigortalanmak istediğinize bağlıdır.

Ek planlar isteğe bağlıdır. Bir planın sağladığı faydaların ödeyeceğiniz primlerdeki maliyete değip değmeyeceğine karar vermek tamamen length bağlıdır.

Örneğin, uzun süreli bakımın maliyetlerini karşılayamayacağınızı veya kanser teşhisi konulduysa gelir kaybını karşılayamayacağınızı biliyorsanız, uzun süreli bakım veya kritik hastalıok sigortası düşünmeniz için iyi bir yatırım olabilir.

İyi Bir Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçesi Bulma

Tamamlayıcı sağlıokay sigortasına yatırım yapmadan önce, farklı sağlıokay sigortası planlarındaki teminatları anladığınızdan emin olun. Eğer bir eşiniz varsa, varolan planlarınızdaki faydaların koordinasyonu ile ilgili olasılıkları keşfederek orada bulunduğunuz kapsamı kontrol edin.

Çünkü kapsamı çoğaltmak veya ihtiyacınız olandan daha fazla sigorta için ödeme yapmak istemezsiniz.

Sağlıok sigortası poliçelerinin hepsi farklı olduğundan, neleri kapsadıkları ve ne kadar ödeyecekleri de farklıdır. Size iyi bir fiyat için maksimum fayda sağlayan iyi bir sağlıok sigortası poliçeniz olduğundan emin olun.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, sağlıokay sigortanızın ödemediği veya diğer masraflar için ödeme yapmanıza backyardımcı olmak için devreye girer. Kritik hastalıokay veya sakatlıok gibi ek sağlıokay planları, bir şey olursa ödeyemediğiniz ve faturalarınızı ödemek için gelir elde edemediğiniz masraflar için sizi koruyabilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası planları, özel durumlar için ihtiyacınız olan kapsamı elde etmek için length daha fazla seçenek sunar. Bazı ek sağlık planları kritik hastalıkları kapsar veya normalde temel sağlık planınız tarafından karşılanmayacak maliyetlere yardımcı olabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tamamlayıcı sağlıok sigortası planına ihtiyacınız olup olmadığına karar verirken göz önünde bulundurmanız gereken bazı noktalar şunlardır:

Sağlıokay chance faktörleriniz
Tasarruflarınız
Sigorta ödeme imkanınız
Ek sağlıok sigortası satın alma kararınızda tasarruflarınız önemli bir rol oynamalıdır. Birkaç hafta veya daha uzun süre hastanedeyseniz, sigortanızın karşılamayacağı diğer masrafları karşılayacak kadar var mı? Politika satın almaya karar verirken, bunu karşılayıp karşılayamayacağınızı dikkate almanız gerekir.

Tamamlayıcı Sağlıok Planı Nereden Alınır?

Tamamlayıcı sağlık planları özel sigorta şirketleri tarafından satılabilir.

İşyerinde sağlıokay planınızda tamamlayıcı sağlıok planı faydaları da dahil olmak üzere herhangi bir genişletilmiş fayda olup olmadığını öğrenmek için işvereninize danışın. Örneğin, işverenler genişletilmiş görme, diş veya okısa süreli sakatlıok faydaları içerebilir. Sigortanız bunu sunmuyorsa, eşiniz veya evinizdeki eşiniz tarafından sağlanan sigortayı da kontrol edin, bu ek teminatlar mevcutsa sigortalarıyla birlikte gitmek mantıklı olabilir. Çalışan tutma stratejisinin bir parçası olarak ek faydalar sunan işverenler için daha yaygın hale gelmektedir, bu yüzden sormaya değer bir konudur.

En iyi özel sağlık sigortası planlarını ararken özel sigorta şirketiyle iletişime geçebilir veya özel sigorta şirketlerini aramak için bir sağlıokay sigortası aracısına başvurabilirsiniz.

Hangi Masraflar Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortası Kapsamındadır?

Doktor tarafından tedavi ücretleri
Hastanede iken birinci sınıf tıbbi tedaviye ve özel bir hastane odasına geçişin maliyeti
Terapötik yardımcılar: pansumanlar, ortopedik yardımcılar, işitme cihazları, alçı kalıpları vb.
Psikoterapi (ön onaya tabi), Fizyoterapi, Osteopati
Yurtdışına seyahat ederken sağlık sigortası
Diş bakımı, ortodontik tedavi ve protezler
Kontakt lensler ve gözlük camları
Tamamlayıcı Sağlıokay Sigortası Faydaları

Ayakta tedavi, ilaç ve tedavi backyardımcılarının maliyetinin % 100’üne kadar kapsamı
Hastane giderlerinin % a hundred garantili
Çocuklar için yardım
Tıbbi backyardım
Sınırsız yatarak tedavi
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları

Cerrahlıok
Yatarak tedavi sırasında ameliyat gerektiğinde ameliyathane giderleri, anestezi cihazları ve doktor ücretlerini karşılamaktadır.

Ameliyat sonrası fizyoterapi:
Cerrahi veya yoğun bakım sonrası fizyoterapi masraflarını karşılar.

Oda, yemek ve refakatçiler:
Hastaneye yatmanın her günü için oda ve yemek için ve ayrıca odada bir tane olması gerektiğinde refakatçiyle ilgili masraflar için teminat sunar.

Yoğun bakım:
Yoğun bakım ünitesinde tedavi masraflarını karşılar.

Anjiyografi, anjiyoplasti:
Hastaneye yatış sırasında yapılan koroner anjiyografi gibi tedavi masraflarını karşılamaktadır.

Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz:
Kritik hastalıkların tedavisi sırasında kemoterapi ve / veya radyoterapi ve diyaliz masraflarını (hastane, ilaç ve doktor ücretleri) karşılamaktadır.

Yurtiçi acil backyardım ve danışmanlık (ambulans dahil):
Ani hayatı tehdit eden durumlar için sizi korur. Yerinde müdahale ve hastane transferi gibi Acil yardım Hizmetleri* için kapsam sunar.

* Hizmete, Türkiye sınırları dahilindeki sigorta kartında belirtildiği şekilde Acil yardım Hattı aranarak hizmet verilebilir.

Take a look at-up:
Sözleşmeli sağlık kurumlarında yapılan bazı muayeneler için sağlıok masraflarını tam olarak karşılamaktadır.

Doktor muayenesi:
Hastanede, klinikte, özel klinikte veya acil durumlarda evde bir kaza ve / veya hastalıok nedeniyle teşhis ve tedavi için yapılan doktor muayenesi için kapsam sunar.

Laboratuvar:
Kan ve idrar testleri, laboratuvar muayeneleri, X-ışını (mamografi ve tıbbi görüntüleme dahil) ultrasonografi, EKG, EEG, EMG dahil olmak üzere tüm teşhis prosedürleriyle ilgili sağlıokay masrafları için doktorun bir hastalığı teşhis etmesini gerektirir.

Radyoloji:
Hastane tedavisinden kaynaklanan radyoloji masraflarını karşılamaktadır.

Modern tanı:
Laboratuvar testleri, radyolojik muayeneler, CT, MRI, endoskopi ve invaziv muayeneler, anjiyografiler ve uyku çalışmaları gibi hekim tarafından talep edilen teşhis muayeneleri ile ilgili masraflar için yıllık limitler dahilindedir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon:
Ameliyat veya yoğun bakımdan sonra yapılması gerekenler dışında fizyoterapi masrafları için bir politika yılı içinde 15 seansa kadar kapsama alanı sunar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Planları

Yatarak Tedavi Kapsamı

Hastaneye yatma ve / veya yatarak tedavi
Yoğun bakım
Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
Koroner anjiyografi
Okayüçüok prosedür giderleri
Standart özel tek kişilik oda, yemek ve bir refakatçi masrafları
Ambulans hizmetleri
Take a look at-up hizmeti (yılda bir kez)
Ayakta Tedavi Kapsamı

Doktor Muayenesi
Laboratuvar Hizmetleri
Görüntüleme ve Teşhis Prosedürleri
Modern Teşhis Prosedürleri
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Ambulans Hizmetleri