Motorlu Taşıtlar Vergisi 2021

Günümüzde bir araç satın alındığında, araca ödenen ücret dışında her yıl belli masraflarında ödenmesi gerekir. Yıllıok trafik sigortası, araç bakım masrafları, benzin giderleri ve kasko ödemeleri gibi ödenmesi gereken harcamaların dışında her yıl motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemeleri de oldukça önemli bir gider kalemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) nedir, motorlu taşıtlar vergisi 2021 oranları ne kadardır? Hadi gelin hep birlikte bu konuyu yakından inceleyelim.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Nedir?

Her yıl araç sahiplerinin 2 kere ödemekle yüokayümlü olduğu motorlu taşıtlar vergisi (MTV), araçların doğaya saldığı emisyon oranı, aracın yaşı ve koltuk sayısına bağlı olarak hesaplanan bir vergi türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Minibüs, otomobil, motosiklet, otobüs gibi kara taşıtları için bu vergi türünün ödenmesi zorunlu iken uçak, helikopter ve motorlu deniz araçları da bu vergiden sorumludur. Belirtilen taşıtların trafik sicil kayıtları aktif olduktan hemen sonra motorlu taşıtlar vergisi ödenmeye başlanır. Ayrıca taşıtların trafik sicil kaydı silinme durumuna gelinceye kadar MTV ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) kapsamında olmayan araçlar ise; kızılay Derneği’ne kayıtlı araçlar, kamuya hizmet eden araçlar, hurda durumunda olan araçlar ve minimal %90 engelli bireylerin üzerine kayıtlı araçlar olarak sıralayabiliriz.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplaması Nasıl Yapılır?
Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) hesaplaması otomobiller için aracın ilk tescil tarihi, motor hacmi ve aracın yaşına bağlı olarak hesaplanır. Otomobillerde MTV ücretinin artmasında önemli bir rol oynayan motor silindir hacmi, MTV tutarı ile doğru orantılı olarak artış göstermektedir. Yani motor silindir hacmi arttıokça ödenmesi gereken MTV tutarı artar ancak aracın yaşı artarken MTV tutarı düşüş gösterir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Ödemesi Ne Zaman Yapılır?
Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemesi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit şeklinde ödenir. Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksiti 1 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında ödenir iken, ikinci taksit 1 Temmuz – 31 Temmuz tarihleri arasında ödenir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2021 Oranları Ne Kadar?
Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 2021 oranları aşağıda verilmiştir:
1. Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
01/01/2018 tarihinden önce alınan otomobiller için:
Motor Silindir Hacmi (cm³)
1 – three yaş
4 – 6 yaş
7 – 11 yaş
12 – 15 yaş
16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı 1.051 TL 733 TL 410 TL 309 TL 109 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar 1.830 TL 1.372 TL 796 TL 563 TL 216 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar 3.234 TL 2.526 TL 1.488 TL 906 TL 351 TL
1801 – 2000 cm³’e kadar five.Half TL three.923 TL 2.306 TL 1.372 TL 541 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar 7.640 TL five.547 TL three.466 TL 2.070 TL 819 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar 10.655 TL 9.268 TL 5.790 TL three.113 TL 1.143 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar 16.226 TL 14.Six hundred TL 8.794 TL 4.389 TL 1.610 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar 25.513 TL 22.030 TL 12.974 TL 5.790 TL 2.306 TL
4001 cm³ ve yukarısı forty one.756 TL 31.312 TL 18.544 TL eight.333 TL three.234 TL

01/01/2018 tarihinden sonra alınan otomobiller için:
Motor Silindir Hacmi (cm³)
Araç Değeri (KDV Hâriç) 1 – 3 yaş
4 – 6 yaş
7 – 11 yaş
12 – 15 yaş
sixteen ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı fifty six.500 TL’ye kadar 1.051 TL 733 TL 410 TL 309 TL 109 TL
1300 cm³ ve aşağısı fifty six.500 TL ile 99.000 TL arası 1.One hundred fifty five TL 806 TL 450 TL 341 TL one hundred twenty TL
1300 cm³ ve aşağısı 99.000 TL üzeri 1.261 TL 879 TL 492 TL 372 TL 130 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar fifty six.500 TL’ye kadar 1.830 TL 1.372 TL 796 TL 563 TL 216 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar fifty six.500 TL ile ninety nine.000 TL arası 2.014 TL 1.510 TL 876 TL 617 TL 236 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar 99.000 TL üzeri 2.197 TL 1.647 TL 954 TL 674 TL 258 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar 141.Six hundred TL’ye kadar three.556 TL 2.781 TL 1.635 TL 998 TL 387 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar 141.Six hundred TL üzeri three.881 TL three.032 TL 1.786 TL 1.090 TL 422 TL
1801 – 2000 cm³’e kadar 141.Six hundred TL’ye kadar five.603 TL four.315 TL 2.536 TL 1.510 TL 594 TL
1801 – 2000 cm³’e kadar 141.600 TL üzeri 6.113 TL four.709 TL 2.767 TL 1.647 TL 648 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar 176.800 TL’ye kadar eight.405 TL 6.102 TL 3.812 TL 2.277 TL 901 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar 176.800 TL üzeri 9.170 TL 6.656 TL 4.158 TL 2.485 TL 983 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar 353.900 TL’ye kadar 11.719 TL 10.196 TL 6.369 TL 3.426 TL 1.256 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar 353.900 TL üzeri 12.786 TL 11.122 TL 6.949 TL three.738 TL 1.371 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar 353.900 TL’ye kadar 17.848 TL 16.060 TL 9.674 TL four.829 TL 1.769 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar 353.900 TL üzeri 19.472 TL 17.519 TL 10.553 TL 5.267 TL 1.932 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar 566.Four hundred TL’ye kadar 28.063 TL 24.233 TL 14.271 TL 6.369 TL 2.536 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar 566.400 TL üzeri 30.616 TL 26.435 TL 15.571 TL 6.949 TL 2.767 TL
4001 cm³ ve yukarısı 672.600 TL’ye kadar forty five.932 TL 34.443 TL 20.399 TL 9.168 TL three.556 TL
4001 cm³ ve yukarısı 672.Six hundred TL üzeri 50.107 TL 37.575 TL 22.254 TL 10.001 TL three.881 TL

1. Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
Motor Silindir Hacmi (cm³)
1 – three yaş
four – 6 yaş
7 – eleven yaş
12 – 15 yaş
16 ve yukarı yaş
One hundred – 250 cm³’e kadar 196 TL 147 TL 108 TL sixty seven TL 26 TL
251 – 650 cm³’e kadar 405 TL 307 TL 196 TL 108 TL sixty seven TL
651 – 1200 cm³’e kadar 1.Half TL 621 TL 307 TL 196 TL 108 TL
1201 cm³ ve yukarısı 2.535 TL 1.675 TL 1.1/2 TL 830 TL 405 TL

1. Diğer Araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
Taşıt Cinsi / Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlıok / Motor Silindir Hacmi (cm³)
1 – 6 yaş
7 – 15 yaş
sixteen ve yukarı yaş
three – Minibüs 1.256 TL 830 TL 405 TL
Four- Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 1.675 TL 1.Half TL 621 TL
1901 cm³ ve yukarısı 2.521 TL 1.675 TL 1.Half TL
5 – Otobüs (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 3.172 TL 1.895 TL 830 TL
26 – 35 kişiye kadar three.804 TL three.172 TL 1.256 TL
36 – 45 kişiye kadar 4.234 TL three.591 TL 1.675 TL
Forty six kişi ve yukarısı five.079 TL four.234 TL 2.535 TL
6 – Kamyonet, Kamyon, Çekici (Azami Toplam Ağırlıok)
1.500 kg’a kadar 1.127 TL 748 TL 367 TL
1.501 – three.500 kg’a kadar 2.281 TL 1.322 TL 748 TL
Three.501 – five.000 kg’a kadar three.427 TL 2.852 TL 1.127 TL
Five.001 – 10.000 kg’a kadar 3.800 TL 3.231 TL 1.515 TL
10.001 – 20.000 kg’a kadar four.572 TL 3.804 TL 2.281 TL
20.001 kg ve yukarısı five.719 TL four.572 TL 2.657 TL

Elektrikli Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2021 Oranları Ne Kadar?
Elektrikli araçların motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 2021 oranları aşağıda verilmiştir:
1. Elektrikli Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
01/01/2018 tarihinden önce alınan elektrikli otomobiller için:
Kilowatt (kW) aralığı 1 – three yaş
4 – 6 yaş
7 – 11 yaş
12 – 15 yaş
16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı 262 TL 183 TL 102 TL seventy seven TL 27 TL
71 kW – 85 kW’e kadar 457 TL 343 TL 199 TL one hundred forty TL 54 TL
86 kW – one hundred and five kW’e kadar 808 TL 631 TL 372 TL 226 TL 87 TL
106 kW – a hundred and twenty KW’e kadar 1.273 TL 980 TL 576 TL 343 TL a hundred thirty five TL
120 kW – one hundred fifty kW’e kadar 1.910 TL 1.836 TL 866 TL 517 TL 204 TL
151 kW – 180 kW’e kadar 2.663 TL 2.317 TL 1.447 TL 778 TL 285 TL
180 kW – 210 kW’e kadar 4.056 TL three.650 TL 2.198 TL 1.097 TL 402 TL
211 kW – 240 kW’e kadar 6.378 TL five.507 TL three.243 TL 1.447 TL 576 TL
241 kW ve üzeri 10.439 TL 7.828 TL four.636 TL 2.083 TL 808 TL

01/01/2018 tarihinden sonra alınan elektrikli otomobiller için:
Kilowatt (kW) aralığı
Araç Değeri (KDV Hâriç) 1 – 3 yaş
four – 6 yaş
7 – eleven yaş
12 – 15 yaş
16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı 56.500 TL’ye kadar 262 TL 183 TL 102 TL seventy seven TL 27 TL
70 kW ve aşağısı 56.500 TL ile ninety nine.000 TL arası 288 TL 201 TL 112 TL eighty five TL 30 TL
70 kW ve aşağısı ninety nine.000 TL üzeri 315 TL 219 TL 123 TL ninety three TL 32 TL
Seventy one kW – 85 kW’e kadar 56.500 TL’ye kadar 457 TL 343 TL 199 TL one hundred forty TL 54 TL
Seventy one kW – eighty five kW’e kadar 56.500 TL ile ninety nine.000 TL arası 503 TL 377 TL 219 TL 154 TL 59 TL
Seventy one kW – 85 kW’e kadar 99.000 TL üzeri 549 TL 411 TL 238 TL 168 TL sixty four TL
86 kW – one hundred and five kW’e kadar 141.Six hundred TL’ye kadar 889 TL 695 TL 408 TL 249 TL ninety six TL
86 kW – 105 kW’e kadar 141.Six hundred TL üzeri 970 TL 758 TL 446 TL 272 TL one zero five TL
106 kW – a hundred and twenty KW’e kadar 141.Six hundred TL’ye kadar 1.Four hundred TL 1.078 TL 634 TL 377 TL 148 TL
106 kW – 120 KW’e kadar 141.600 TL üzeri 1.528 TL 1.177 TL 691 TL 411 TL 162 TL
One hundred twenty kW – one hundred fifty kW’e kadar 176.800 TL’ye kadar 2.One zero one TL 1.525 TL 953 TL 569 TL 225 TL
One hundred twenty kW – a hundred and fifty kW’e kadar 176.800 TL üzeri 2.292 TL 1.664 TL 1.039 TL 621 TL 245 TL
151 kW – a hundred and eighty kW’e kadar 353.900 TL’ye kadar 2.929 TL 2.549 TL 1.592 TL 856 TL 314 TL
151 kW – a hundred and eighty kW’e kadar 353.900 TL üzeri 3.196 TL 2.780 TL 1.737 TL 934 TL 342 TL
A hundred and eighty kW – 210 kW’e kadar 353.900 TL’ye kadar 4.462 TL 4.0.5 TL 2.418 TL 1.207 TL 442 TL
One hundred eighty kW – 210 kW’e kadar 353.900 TL üzeri four.868 TL 4.379 TL 2.638 TL 1.316 TL 483 TL
211 kW – 240 kW’e kadar 566.Four hundred TL’ye kadar 7.0.5 TL 6.058 TL three.567 TL 1.592 TL 634 TL
211 kW – 240 kW’e kadar 566.Four hundred TL üzeri 7.654 TL 6.608 TL three.892 TL 1.737 TL 691 TL
241 kW ve üzeri 672.600 TL’ye kadar eleven.483 TL eight.610 TL 5.099 TL 2.292 TL 889 TL
241 kW ve üzeri 672.Six hundred TL üzeri 12.526 TL nine.393 TL 5.563 TL 2.500 TL 970 TL

1. Elektrikli Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
Kilowatt (kW) aralığı
1 – three yaş
4 – 6 yaş
7 – 11 yaş
12 – 15 yaş
sixteen ve yukarı yaş
6 kW – 15 kW’e kadar forty nine TL 36 TL 27 TL sixteen TL 6 TL
16 kW – 40 kW’e kadar a hundred and one TL 76 TL 49 TL 27 TL 16 TL
41 kW – 60 kW’e kadar 261 TL 155 TL seventy six TL forty nine TL 27 TL
61 kW ve üzeri 633 TL 418 TL 261 TL 207 TL 101 TL

1. Diğer Elektrik Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplaması
Taşıt Cinsi / Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlıok / Kilowatt (kW) aralığı
1 – 6 yaş
7 – 15 yaş
16 ve yukarı yaş
three – Minibüs 314 TL 207 TL one hundred and one TL
4- Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Kilowatt (kW) aralığı)

A hundred and fifteen kW ve aşağısı 418 TL 261 TL one hundred fifty five TL
A hundred and fifteen kW ve üzeri 630 TL 418 TL 261 TL
Five – Otobüs (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 793 TL 473 TL 207 TL
26 – 35 kişiye kadar 951 TL 793 TL 314 TL
36 – 45 kişiye kadar 1.058 TL 897 TL 418 TL
46 kişi ve yukarısı 1.269 TL 1.058 TL 633 TL
6 – Kamyonet, Kamyon, Çekici (Azami Toplam Ağırlıok)
1.500 kg’a kadar 281 TL 187 TL ninety one TL
1.501 – three.500 kg’a kadar 570 TL 330 TL 187 TL
Three.501 – five.000 kg’a kadar 856 TL 713 TL 281 TL
5.001 – 10.000 kg’a kadar 950 TL 807 TL 378 TL
10.001 – 20.000 kg’a kadar 1.143 TL 951 TL 570 TL
20.001 kg ve yukarısı