Bireysel Emeklilik Sigortası Devlet Katkısı Nedir?

  • Anasayfa
  • Genel
  • Bireysel Emeklilik Sigortası Devlet Katkısı Nedir?

Günümüzde 18 yaş ve üstü çalışmayan ya da çalışan bireylerin, emeklilik birikimlerini değerlendirdikleri bireysel emeklilik sigortasında önemli bir nokta olan bireysel emeklilik sigortası devlet katkısı konusunu sizler için yazımızda ele aldıokay.

Bireysel Emeklilik Sigortası Devlet Katkısı

Bireysel emeklilik sigortası devlet katkısı, devlet tarafından bireysel emeklilik sistemine (BES) toplu ya da düzenli olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %25’i oranında bireysel emeklilik hesabınıza yatırılan bir tutar olarak adlandırılmaktadır.

Örneğin; bireysel emeklilik sistemine aylıok two hundred TL yatırıyor iseniz, adınıza her ay 50 TL, 800 TL yatırıyor iseniz ise 2 hundred TL devlet katkısı tarafınıza ödenir.

Daha fazla katkı payı yatırarak maksimum devlet katkısı hakkını kazanabilir, 2020 yılı için belirlenmiş olan eight.829 TL gibi bir ücret düzeyinde destek alabilirsiniz. Ayrıca aldığınız tüm devlet katkıları, yatırdığınız tüm katkı payları ve emeklilik yatırım fonları sayesinde hayal ettiğiniz emeklilik için birikim yapmanız daha da kolaylaşır. Hadi gelin hep birlikte bireysel emeklilik sigortası devlet katkısı hakkındaki örnek hesaplamaları yakından inceleyelim:

Örnek Hesaplama 1

Örnek Hesaplama 2

Örnek Hesaplama three

Örnek Hesaplama 4

Aylık Katkı Payı

300 TL

500 TL

One thousand TL

2.943 TL

Yıllıok Toplam Katkı Payı

3.600 TL

6.000 TL

12.000 TL

35.316 TL

Aylık Devlet Katkısı

75 TL

One hundred twenty five TL

250 TL

735,seventy five TL

Yıllıokay Toplam Devlet Katkısı**

900 TL

1.500 TL

3.000 TL

Eight.829 TL

Yıllıokay Toplam Birikim**

Four.500 TL

7.500 TL

15.000 TL

Forty four.One hundred forty five TL

Bireysel Emeklilik Sigortası Devlet Katkısı Özellikleri Nelerdir?

Bireysel emeklilik sigortası devlet katkısı özellikleri aşağıdaki gibidir:

Devlet Katkısı Üst Limiti

Bir yıl içinde yatırılmış olan toplam devlet katkısı, o yıl için belirlenmiş toplam asgari ücretin %25’ini geçemez.

Devlet Katkısı Ödeme Oranı

Bireysel emeklilik sigortası devlet katkısı, toplu veya düzenli olarak ödediğiniz tüm katkı paylarının %25’i oranında tarafınıza ödenir. Katkı payınızı ne kadar yüksek tutar iseniz, bir o kadar yüksek olan devlet katkı payından yararlanma hakkına sahip olursunuz. Örneğin, aylık 200 TL katkı payı ödüyor iseniz, her ay 50 TL, 2.000 TL ödüyor iseniz ise her ay 250 TL devlet katkısı alırsınız.

Vergi

Bireylerin bireysel emeklilik sisteminden ayrılması halinde, stopaj durumu toplam birikimden değil yalnızca getiri üzerinden alınmaktadır. Katılımcıların fifty six yaşında emekli olması ve minimum 10 yıl katkı payı ödemiş olması durumunda getiri üzerinden %5, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma durumunda getiri tutarı üzerinden planlanan stopaj kesintisi; 10 yıl süre ile sistemde olmadan sistemden ayrılma halinde %15, minimum 10 yıl süre ile katkı payı yatırıp 56 yaşını doldurmadan sistemden ayrılması durumunda ise getiri üzerinden %10 stopaj uygulanmaktadır. Bireysel emeklilik sigortasından ayrılma durumlarında katılımcıların tüm birikim tutarı üzerinden gelir vergisi yapılmazken, sadece gelir kesintisi yapılmaktadır.

Birikimlerin Geri Ödenmesi

Bireysel emeklilik sigortasından ayrılan katılımcıların tüm birikim tutarları üzerinden gelir kesintisi yapılmazken, sadece getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması kuralı yerine getirilmektedir.

Ek Avantaj

Katılan bireylerin 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren 3 sene sistemde bulunması durumunda, 2013 senesinden önce geçirilen süre zarfına bağlı olaraktan devlet katkısı kazanma durumu esas süresine süre olarak eklenir. Sistemde bulunma süresi three-6 yıl olanlar için 1 yıl, 6-10 yıl olanlar için 2 yıl, 10 yıldan fazla olanlar için ise three yıl süre eklenmektedir.

Kesintiler

Devlet katkısının hak kazanılan bölümüne ilişkin getirisi üzerinden; tabloda belirtilen oranlar kadar stopaj kesintisi yapılır.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Ayrılma Durumu

Hak Kazanılan Devlet Katkısı Getirisi Üzerinden Alınacak Stopaj Oranı

10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar

%15

10 yıl süreyle katkı payı ödemekle birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar

%10

Emeklilik Vefat maluliyet nedeniyle ayrılanlar

%five

Bireysel Emeklilik Sigortası Devlet Katkısından Kimler Faydalanabilir?

Bireysel emeklilik sigortası devlet katkısı durumundan, bir bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen, 18 yaşını doldurmuş, vergi mükellefi olsun olmasın tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bireyler faydalanabilirler.

Bireysel Emeklilik Sigortası Devlet Katkısından Faydalanmak İçin Ne Yapmalıyım?

Bireysel emeklilik sigortası devlet katkısı hakkından faydalanabilmek için katkı payı ödemesi yapıldıktan sonra birey tarafından yapılabilecek herhangi bir işlem yoktur. Devlet katkısı, advertından da anlaşılacağı üzere devlet tarafından katılımcıların bireysel emeklilik sistemi hesaplarına direkt olarak yatırılmaktadır. Devlet katkısı ödemesi durumu, ödenen katkı payları ile ilişkilendirilerek, otomatik olarak hesaplanmakta, katılımcının herhangi bir bildirimi ya da beyanı aranmamaktadır.

Bireysel Emeklilik Sigortasında Devlet Katkısına Hak Kazanmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Bireysel emeklilik sigortası devlet katkısı hesabınızdaki tutara hak kazanabilmek için bireysel emeklilik sisteminde bulunma ile ilgili süre şartları bulunmaktadır.

1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde bulunduğunuz süre

Devlet katkısı hesabındaki tutarın hak kazanılan oranı

3 yıldan az

%0

3 <= Süre < 6 yıl

%15

6 <= Süre < 10 yıl

%35

10 yıl ve daha fazla (56 yaşından önce)

%60

Emeklilik (10 yıl ve daha fazla sistemde kalıp 56 yaşını tamamlama), yaşam kaybı veya maluliyet

%one hundred

Belirlenen bu süre hesaplamaları, emeklilik sözleşmesi temelinde yapılır. İşveren grup emeklilik sözleşmesi durumunda geçirilen süreler, emeklilik durumu harici devlet katkısına hak kazanma advertına esas süre hesabında dikkate alınmamaktadır.

Bireysel Emeklilik Sigortası Devlet Katkısını Nasıl Takip Edebilirim?

Bireysel emeklilik sigortası devlet katkısı, bireysel emeklilik hesabınız ile birlikte ayrı bir alt hesaba yatırılmaktadır. Böylelikle ödemekte olduğunuz katkı payları sayesinde oluşan birikiminiz ile devlet katkısı sonucu oluşan birikiminizi ayrı ayrı inceleyebilirsiniz.

Ayrıca e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden de bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemlerinde devlet katkısı sorgulama hizmeti sayesinde sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.